Hakcipta Terpelihara.. Powered by Blogger.
RSS

Rancangan Mengajar - Tajuk Menyiasat Alam Bahan

RANCANGAN MENGAJAR

Tema                                    : Menyiasat Alam Bahan
Tajuk                                     : Sifat-sifat Bahan
Sub Topik                            : Sifat Bahan
Tempoh                                : 60 minit
Tahun                                    : 4
Objektif Pembelajaran        : Memahami sifat-sifat bahan
Hasil Pembelajaran            :  Pada akhir P&P, para pelajar akan dapat :
                                                 ·         Menyatakan bahan konduktor/penebat elektrik

Pendekatan/ Kaedah/ Strategi   :     -  Pendekatan - Inkuri – penemuan
                                                              -  Strategi – Mengeksperimen dan Perbincangan
Kemahiran Saintifik dan KBKK  : Memerhati,Mengeksperimen,Membuat Hipotesis,
                                                          Meramal,Mengelas,Berkomunikasi.
Nilai dan Sikap Saintifik              : 1.       Minat dan bersifat ingin tahu.
                                                         2.       Bekerjasama
                                                         3.       Menjaga keselamatan diri.
                                                         4.       Berhati-hati
                                                         5.       Berani dan jujur.Fasa
(Masa)

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran & pembelajaran

CatatanSet Induksi
(5 minit)

Mengapa terdapat jenis bahan dalam satu alat elektrik

Jenis aktiviti : Bercerita

- Guru menceritakan tentang pengalaman terkena kejutan elektrik yang kecil.
- Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid.
Soalan:Siapa diantara kamu yang pernah terkena kejutan elektik?.
Soalan:Apa yang dapat kamu rasa?
Soalan:kenapa ia terjadi?Kemahiran saintifik:
Komunikasi

Nilai murni :
Berhati-hati

Langkah 1
(10 minit)

Mengenalpasti objek konduktor dan penebat elektrik.
1.    Mengedarkan pelbagai jenis objek kepada murid,
Seperti  paku, pembaris besi, pensil kayu,klip kertas, pembaris plastik, karbon pensil, duit syiling , tali rafia,sudu plastik,straw, getah  dan kunci.
2.    Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor dan penebat elektrik.


Kemahiran saintifik:
Meramal,
Mengelas

Nilai murni :
Kerjasama,
berani

Langkah 2
(25 minit)

Mengeksperimen bahan yang diberi dalam litar elektrik.
1.    Guru mengedarkan satu litar lengkap.
2.    Murid menyambungkan objek yang diberi dalam satu litar yang lengkap.
3.    Murid membuat pemerhatian tentang nyalaan mentol bagi setiap objek yang disambung dalam litar lengkap.
4.    Murid merekodkan hasil pemerhatian  dalam borang yang diberi.Kemahiran saintifik:
Mengeksperimen,
Pemerhatian


Nilai Murni :
Berkerjasama
Jujur

Langkah 3
(15 minit)

- Bahan konduktor
   (pengalir elektrik)

- Bahan penebat
 (bukan pengalir elektrik)
1.    Guru meminta setiap kumpulan murid membentangkan hasil keputusan eksperimen.
2.    Setiap kumpulan murid memberikan kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen masing-masing. ( Aras tinggi)

3.    Guru mengukuhkan hasil dan memberi takrifan konduktor elektrik dan penebat elektrik.Refleksi
(5 minit)

Senarai bahan konduktor dan penebat elektrik

1.Murid membuat peta   minda.

i)Bahan konduktor

ii)Bahan penebat

2.(Lampiran kerja    disediakan)


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment